půjčovna obytných vozů

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Minimální věk pro řízení našich obytných vozů je 21 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Při převzetí vozu je potřeba předložit dva doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého, odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu je 3 dny, v letní sezoně (červenec, srpen) 7 dní. V obytném voze je přísný zákaz kouření. Zákaz domácích mazlíčků. Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se Vám předává čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC a nádrž odpadní vody je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1.000 Kč vč. DPH za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 min a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává v pracovní dny od 8.00 do 19:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hodin posledního dne půjčení. O víkendu podle individuální dohody.Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu z celkové ceny nájmu do tří dnů po potvrzení rezervace z naší strany. Doplatek nájemného se platí 30 dnů před začátkem nájmu nebo nejpozději v den převzetí vozu. K ceně nájemného bude připočten servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH, pokud je zápůjční doba 3 – 5 dní. Nájemce v den převzetí vozidla skládá v hotovosti vratnou kauci 20.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Tuto kauci je samozřejmě možné uhradit platební kartou a následné vrácení kauce bude opět na Váš účet.Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy 60 - 30 dní před zapůjčením si účtujeme 30% z ceny nájemného, 30 – 15 dní před zapůjčením 50% z ceny nájemného, 14 - 1 den před zapůjčením si účtujeme 80% z ceny nájemného, v den začátku pronájmu si účtujeme 100% z celkové ceny pronájmu. Manipulační storno poplatek 1.500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se nevyužité nájemné nevrací.Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10% min. však 10.000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá kauce nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do vyznačeného data na vystaveném dokladu.Havárie a poruchy

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě nebo vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít záznam o nehodě popřípadě o poškození vozidla. Povinností nájemce je také při nehodě čitelně vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli.